CPH

Taxiway simulering i Københavns Lufthavn

Når et fly lander skal det fra landingsbanen over til sin standplads hvor passagerne skal af, og omvendt når det letter. Piloten får fra kontroltårnet tildelt en rute han skal følge igennem netværket for at flyet ikke kolliderer med andre fly der befinder sig i banerne. Ruterne bliver lavet manuelt af folk med stor erfaring i det som hele tiden har overblikket over hvor der befinder sig fly henne på banerne og standpladserne.

Fordi denne opgave bliver løst manuelt er det svært at forudsige hvordan forskellige ændringer der kan forekomme vil påvirke kapaciteten. De ændringer kan f.eks. være procedurer når flyet skal bakkes ud eller veje der ikke kan benyttes pga. vedligeholdelse.

I en lufthavn er det vigtigt at have helt styr på hvordan de beslutninger man tager påvirker flydriften da små udsving kan være meget omkostningsfulde. Vi udviklede derfor et simuleringsværktøj som kunne vise hvordan forskellige ændringer i netværket påvirkede flowet og kapaciteten. Derved kunne lufthavnen laver simulationer af forskellige scenarier og på den måde undgå uventede overraskelser.

Simulationen byggede på en optimerings algoritme basseret på en set paritioning model og brug af søjle generering.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes