Frameworket inden for operationsanalyse

Operationsanalyse

Hvad er operationsanalyse egentlig?

Operationsanalyse (OR) er en analytisk tilgang til at analysere komplekse problemer og derved blive i stand til at tage bedre beslutninger.

For en virksomhed eller organisation hvor det at benytte sine ressourcer bedst muligt er vigtigt kan der være mange gevinster ved at gøre brug af operationanalyse. Det kan f.eks. være:

  • At få et bedre overblik over driften og brug af ressourcer. Både til opfølgning og til at få overblik over hvordan det vil se ud i fremtiden.
  • Optimere brugen af ressourcer og derved minimere omkostninger uden af gå på kompromis med andre faktorer som f.eks. serviceniveau og medarbejdertilfredshed.
  • Støtte til hurtigt at kunne reagere på ændringer og uforudsete hændelser.
  • Lave what-if scenarier til at simulere hvordan større ændringer vil påvirke driften og derved tage de rigtige strategiske beslutninger på et oplyst grundlag.

Operationsanalyse hjælper med at svare på organisationens sværeste spørgsmål.

Operationsanalyse hjælper med at svare på organisationens sværeste spørgsmål.


For at se nogle anvendelser i det virkelige liv og blive klogere på operationsanalyse kan du se min projektside.

Metode

Ligesom fysikere bruger matematik til at beskrive hvordan verdenen fungerer bruger operationsanalytikere på samme matematikken til at beskrive systemer og beslutningsproblemer. Man kan dele det op i fire skridt, som beskriver vejen fra virkeligheden over til en matematisk model og så hvordan de resultater den giver gerne skulle munde ud i nogle bedre beslutninger som også kan bruges i den virkelige verden.

Frameworket inden for operationsanalyse

Frameworket inden for operationsanalyse

Først starter man med at analysere det problem der skal løses, der snakker vi med beslutningstagere og indsamler så meget af det data som muligt som de bruger til at basere deres beslutninger på. Især kigger vi på: Hvad for nogle beslutninger der skal tages? Hvilke begrænsninger gælder der? Hvad er det der karakterisere en god løsning? Der går vi også ind og afgrænser problemet. Det kan f.eks. være at vi starter med kun at kigge på problemet med hvilken vogn der skal bringe varer ud til hvilke kunder, men ikke hvilken chauffør der skal gøre det.

Når vi har beskrevet problemet går vi igang med at formulere problemet som en matematisk model. Det vil sige at vi laver problemet om til variabler og ligninger. Det gør at vi for at få en fuldstændig stringent og entydig formulering af problemet.

For at kunne analysere den matematiske model og få nogle løsninger ud af den er der forskellige metoder vi kan bruge. Det foregårofte med hjælp af specialiseret software og skræddersyet algoritmer der kan finde optimale løsninger der opfylder alle de formulerede betingelser.

Efter der er genereret nogle gode løsningerne kigger vi på sammen med beslutningstagerne hvordan de løsninger der er fundet stemmer overens med den virkelighed som de er eksperter på. I den fase opdager man måske at der er nogle nye forhold man bliver nødt til at inkludere før løsningerne kan bruges. Det er derfor en iterativ proces hvor man skal have noget der er godt til at det skaber værdi for beslutningstagerne, men uden at det bliver for kompliceret til at bruge. Det nytter for eksempel ikke at man skal tage stilling til 100 parametre hver gang for at få programmet til at komme med en løsning.

Teknologi og værktøjer

Operationsanalyse er ikke bare en enkel metode, men en hel værktøjskasse af forskellige matematiske metoder til at modellere problemer, optimere, forudsige fremtidige behov og måle og kvantificere risiko.

Hvilke metoder der benyttes kommer helt an hvad det er for et problem der skal angribes og hvordan den færdige løsning skal skrues sammen for at give mest værdi for virksomheden. Nogle af de mest brugte metoder er:

Operationsanalyse er stadig et ungt felt så der foregår derfor stadig en masse forskning i at forbedre disse metoder både i Danmark og i udlandet.

No comments yet.

Skriv et svar

Powered by WordPress. Designed by WooThemes