Archive | Operationsanalyse

Frameworket inden for operationsanalyse

Operationsanalyse

Hvad er operationsanalyse egentlig? Operationsanalyse (OR) er en analytisk tilgang til at analysere komplekse problemer og derved blive i stand til at tage bedre beslutninger. For en virksomhed eller organisation hvor det at benytte sine ressourcer bedst muligt er vigtigt kan der være mange gevinster ved at gøre brug af operationanalyse. Det kan f.eks. være: […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes